Monday, June 7, 2010

Safa-Marwa

“Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syi-ar (agama) Allah.* Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah 2:158)

* tempat-tempat beribadah kepada Allah

No comments:

Post a Comment